Lim Tali kiện WCTS hàng dày 140/190/250, khuôn đơn 60 x 140

Lim Tali kiện WCTS hàng dày 140/190/250, khuôn đơn 60 x 140

Lim Tali kiện WCTS hàng dày 140/190/250, khuôn đơn 60 x 140